جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی و تیم راه آهن

5 فروردین 1400

جعفر فرجی و تیم راه آهن

جعفر فرجی و تیم راه آهن در شهر ری زمان فرمانداری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *