جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی و دیدارهای مردمی

5 فروردین 1400

جعفر فرجی و دیدارهای مردمی

جعفر فرجی در دیدارهای مردمی فرمانداری شهرری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *