جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

حلقه های میانی مبنای تحول حکمرانی

29 فروردین 1399 دست نوشته ها
حلقه های میانی مبنای تحول حکمرانی

جریان #حلقه_های_میانی مبنای #تحول_حکمرانی در گام دوم است و سلول مورد نیاز گام دوم انقلاب اسلامی #دیده بانی #پیشرفت مناطق است.
امروزه برنامه های تحول ، تحولی نمی آفرینند و سیاستها آشفته و بدون ثبات شده اند .
مدیران سالانه تغییر می کنند و هیچ برنامه بلند مدتی تا حصول نتیجه ادامه پیدا نمی کند.
در فقدان احزابی که سیاستها را تدوین کنند و پاسخگوی سیاست ها و برنامه های پیاده شده باشند ، کشور دچار خلا مسئولیت پذیری شده است.
اما رهبری انقلاب سلول جدیدی را برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب پیشنهاد فرمودند.
حلقه های میانی نهادی مردمی است که هم ظرفیتهای #حاکمیت را می شناسد و هم می تواند برای حضور مردم و مجموعه های مردمی #میدان_سازی کند.
این سلول جدید به جای کار صرف خیریه یا جهادی یا … میبایست دیده بان پیشرفت منطقه خود باشد و برای این نیازمند داشتن #نقشه ای جامع و نگاهی همه جانبه نگر است.
این نهاد مردمی به عنوان یک دیده بان و مشاور میبایست با ثبات باشد و مطالبه گر پیگیری برنامه های بلندمدت مورد تفاهم در مناطق از مسئولین باشد.
ستاد پیشرفت ستاد اجرایی فرمان امام با نظر لطف آقای #دکتر_مخبر برای شبکه سازی و شتاب دهی حلقه های میانی برای دیده بانی پیشرفت مناطق شکل گرفت.
در رویداد هفته قبل از ۱۴۰۰ گروه شناسایی شده ۸۰ گروه انتخاب و فرآیند توانمندسازی و حرکت بسمت تدوین نقشه پیشرفت این مجموعه ها آغاز شد.

پینوشت: در اینجا جا دارد از آقای مخبر تشکر ویژه ای بکنم.
آنقدر بحث گفتمان پیشرفت برایشان مهم بود که گفتند خودم شخصا مسئول ستاد پیشرفت می شوم تا همه کار را جدی بگیرند و برای بنده حکم جانشینی در ستاد پیشرفت زدند. شخصیت آقای مخبر یک تفاوتهای جدی و جذابی با سایر مدیران ارشد جمهوری اسلامی که تابحال دیدم دارد.
اینجا فقط به یکی از آنها اشاره میکنم .
ایشان به همه افرادی که قابلیت ویژه ای در آنها میبیند بشدت میدان می دهد. به قول خودش هر کس ادعا کند رستم هستم بهش گرز و سپر و شمشیرش را می دهیم?
یعنی انقدر امکان ایجاد میکند تا بهانه ای متوجه کمبود امکانات و … نباشد و بعد هر چقدر طرف قابلیت نشان دهد بار سنگین تری می زند?
برخلاف مدیران دیگر که همیشه ابتدای کار سخت میگیرند و اجازه بروز استعدادها را نمی دهند.
جمله معروف ایشان که برای من صدها درس مدیریتی دارد این است که به همه میگویند در ستاد اجرایی تنها محدودیت توان سازماندهی و فکر و ظرفیت خودتان است هیچ محدودیت و بهانه ای دیگری برای کار شما وجود ندارد

برچسب:
یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *