جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جوان سازی حکمرانی ضرورت جامعه امروز

5 فروردین 1400 دست نوشته ها
جوان سازی حکمرانی ضرورت جامعه امروز

بمناسبت روز جوان و میلاد امام حسین و شب زیارتی ارباب

جوان سازی حکمرانی یکی از ضرورت های جامعه امروز و ساختار اداره ایران عزیز ما است.
جوان سازی یعنی هم تحول نسلی و هم تحول ساختاری توامان.

هم مدیران جوان، نوآور و شجاع سر کار بیایند و هم ساختارها و برنامه ها و شیوه ها و مدلهای جدید و نوآورانه حل مساله، به میدان بیایند.
در گام دوم انقلاب اسلامی باید از توجه صرف به حاکمیت و حاکمان گذر کرد، مساله مهمتر مدل حکمرانی است. جوان سازی و مردمی سازی حکمرانی و نهضت پیشرفت ؛ تحول حکمرانی بر مبنای نظریه حلقه های میانی ما مردم است
.
وقتی میگوییم حکمرانی یعنی فارغ از حاکمان و حاکمیت افرادی که بر سر کار می آیند برای حل مسائل کشور مدل و الگویی تحولی، نوآورانه و مردمی میبایست داشته باشند.
باید یادآور شد که اگر تنها به دعوای بین آدمها بپردازیم و غایت هدفگذاری مان انتخاب حاکمانی به لحاظ تیپولوژیک همسان با ما باشد، دولت گذشته با محاسن و ریش های فراوان بیشترین مجوزهای بانکهای خصوصی را قارچ گونه صادر کرده و ریل گذاری نگاه نئولیبرال را تعمیق و زمینه شکاف طبقاتی بیشتر را شکل داده است
.
می شود ریش داشت و به لحاظ مدل غربی ترین و شکست خورده ترین مدلهای پنجاه سال غرب را با اعتقاد در این کشور پیاده نمود.
جوان سازی حکمرانی یعنی میبایست تحول و تغییر برآمده از مبانی و اصول و نگاه تمدنی و بومی خودمان باشد و حتما قید نوآورانه بودن و مزیت ساز بودن را به همراه داشته باشد وگرنه با تغییر آدمها و جایگزین شدن جوانها با پیرمردها بدون داشتن برنامه برای تحول، یاس و ناامیدی بیشتر از قبل جامعه را فرا خواهد گرفت.
باید هر جا که اعتمادی به جوانان شد عطر تحول ، نوآوری و حل مساله و پیشرفت آنجا را فرا بگیرد
.
پی نوشت: حدیث از امام هادی هست که هر کس حضرت عبدالعظیم را در ری زیارت کند همانند آن است که امام حسین را در کربلا زیارت نموده است.
این حدیث ما را رهنمون شد تا برادر خواندگی شهر ری را با شهرهای مقاوم دنیای اسلام کلید بزنیم.
ابتدا #کربلا و ری با هم #برادرخواندگی امضا کردند و بنا شد دانشگاههای دو شهر و مراکز علمی و ورزشی و فرهنگی و اقتصادی با هم مراودات خودشان را شروع کنند
بعد بعلبک هم اضافه شد و قرار بود غزه هم اضافه شود
قرار بود طی هفته ای به نام این برادرخواندگی؛ نخبگان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی لبنان و ایران و عراق در تورنمنت هایی عملیاتی گرد هم بیایند
یک حدیث می تواند مبدا تحول راهبردی شود و مناسبات اقتصادی و مزیت های جدیدی را برای یک شهر ایجاد کند اگر نگاه مان به مبانی و ظرفیت های خودمان باشد

برچسب:
یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *