جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی در همایش موسسه طلوع

15 فروردین 1400

جعفر فرجی در همایش موسسه طلوع

جعفر فرجی در همایش موسسه طلوع

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *