جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

بازدید دکتر الهام از فعالیت های فرمانداری جعفر فرجی

6 اسفند 1399

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *