جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی و مخبر ستاد اجرایی

5 فروردین 1400

جعفر فرجی و مخبر ستاد اجرایی

جعفر فرجی و مخبر ستاد اجرایی در بنیاد برکت

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *