جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

دیدارهای مردمی جعفر فرجی در مساجد

6 فروردین 1400

دیدارهای مردمی جعفر فرجی در مساجد

دیدارهای مردمی جعفر فرجی در مساجد

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *