جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

دیدار مردمی جعفر فرجی فرمانداری

6 فروردین 1400

دیدار مردمی جعفر فرجی فرمانداری

دیدار مردمی جعفر فرجی فرمانداری شهر ری در مساجد

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *