جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی پیاده روی شهرری

5 فروردین 1400

جعفر فرجی پیاده روی شهرری

جعفر فرجی پیاده روی شهرری در فرمانداری شهرری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *