جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

حعفر فرجی و حاج حسین یکتا

5 فروردین 1400

حعفر فرجی و حاج حسین یکتا

حعفر فرجی و حاج حسین یکتا در زلزله کرمانشاه

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *