جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی در کانون نخبه

5 فروردین 1400

جعفر فرجی در کانون نخبه

جعفر فرجی در کانون نخبه المپیادهای کشور و اهدای مدال به رهبری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *