جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی و مقام معظم رهبری

5 فروردین 1400

جعفر فرجی و مقام معظم رهبری

جعفر فرجی در آغوش مقام معظم رهبری در جمع کانون نخبه و المپیادی ها

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *