جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

دیدار رهبری در جمع نخبگان اتحادیه اروپا جعفر فرجی موسسه طلوع

6 فروردین 1400

دیدار رهبری در جمع نخبگان اتحادیه اروپا جعفر فرجی موسسه طلوع

دیدار رهبری در جمع نخبگان اتحادیه اروپا جعفر فرجی موسسه طلوع

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *