جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

جعفر فرجی محیط زیست شهرری

5 فروردین 1400

جعفر فرجی محیط زیست شهرری

جعفر فرجی محیط زیست شهرری و مشکلات دفع زباله

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *