جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

مدال های کانون دانشپژوهان نخبه و اهدا به رهبری

14 فروردین 1400

مدال های کانون دانشپژوهان نخبه و اهدا به رهبری

مدال های کانون دانشپژوهان نخبه و اهدا به رهبری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *