جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

رسول محمد قلی و اهدای مدال به رهبری در دیدار رهبری

14 فروردین 1400

رسول محمد قلی و اهدای مدال به رهبری در دیدار رهبری

رسول محمد قلی و اهدای مدال به رهبری در دیدار رهبری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *