جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

رسول محمد قلی کانون نخبه در آغوش رهبری

14 فروردین 1400

رسول محمد قلی کانون نخبه در آغوش رهبری

رسول محمد قلی کانون نخبه در آغوش رهبری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *