جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

p1اهدای مدال کانون دانش پژوهان نخبه به رهبری

14 فروردین 1400

اهدای مدال کانون دانش پژوهان نخبه به رهبری

اهدای مدال کانون دانش پژوهان نخبه به رهبری

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *