جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی
جعفر فرجی
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

مطالب بلاگ

رسول محمد قلی ابر مرد کانون دانش پژوهان نخبه

14 فروردین 1400

رسول محمد قلی ابر مرد کانون دانش پژوهان نخبه

رسول محمد قلی ابر مرد کانون دانش پژوهان نخبه و مریم میرزاخانی

یک نظر بنویسید

اسلاید زیر را به سمت چپ بکشانید *